מטבע: דינר בחרייני

תצלומים, תמונות

דינר בחרייני דינר בחרייני דינר בחרייני
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל בחריין בחריין מנאמה 1.234.571 694 קמ"ר