מטבע: דינר עיראקי

תצלומים, תמונות

דינר עיראקי דינר עיראקי דינר עיראקי דינר עיראקי דינר עיראקי דינר עיראקי
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל עיראק עיראק בגדאד 34.035.000 438.317 קמ"ר