מטבע: דינר ירדני

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל ירדן ירדן עמאן 6.558.900 89.342 קמ"ר