מטבע: קורונה הסלובקית

תצלומים, תמונות

קורונה הסלובקית קורונה הסלובקית קורונה הסלובקית קורונה הסלובקית
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

/