מטבע: כתר נורבגי

תצלומים, תמונות

כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי כתר נורבגי
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל נורבגיה נורבגיה אוסלו 5.109.056 385.155 קמ"ר