מטבע: קוואצ'ה זמבי

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל זמביה זמביה לוסקה 14.580.290 752.618 קמ"ר