מטבע: Cedi הגנאי

תצלומים, תמונות

Cedi הגנאי Cedi הגנאי Cedi הגנאי Cedi הגנאי Cedi הגנאי Cedi הגנאי Cedi הגנאי
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל גאנה גאנה אקרה 24.658.823 238.533 קמ"ר