מטבע: קולון

תצלומים, תמונות

קולון קולון קולון קולון קולון קולון קולון קולון קולון קולון קולון קולון קולון קולון קולון קולון
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל קוסטה ריקה קוסטה ריקה סן חוזה 4.667.096 51.100 קמ"ר