מטבע: נאקפה

תצלומים, תמונות

נאקפה נאקפה
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל אריתריאה אריתריאה אסמרה 6.333.000 117.600 קמ"ר