מטבע: קרון אסטוני

תצלומים, תמונות

קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני קרון אסטוני
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

/