מטבע: שקל חדש

תצלומים, תמונות

שקל חדש שקל חדש שקל חדש שקל חדש
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל ישראל ישראל ירושלים 8.146.300 22.145 קמ"ר