מטבע: ין יפני

תצלומים, תמונות

ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני ין יפני
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל יפן יפן טוקיו 127.180.000 377.873 קמ"ר