מטבע: Kyat מיאנמר

תצלומים, תמונות

Kyat מיאנמר Kyat מיאנמר Kyat מיאנמר
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל מיאנמר מיאנמר נייפידאו 53.259.000 676.578 קמ"ר