מטבע: ליטאס

תצלומים, תמונות

ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס ליטאס
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל ליטא ליטא וילנה 2.941.953 65.300 קמ"ר