מטבע: Metical Mozambican

תצלומים, תמונות

Metical Mozambican
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל מוזמביק מוזמביק מפוטו 23.700.715 801.590 קמ"ר