מטבע: זלוטי

תצלומים, תמונות

זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי זלוטי
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל פולין פולין ורשה 38.502.396 312.685 קמ"ר