מטבע: לירה מצרית

תצלומים, תמונות

לירה מצרית לירה מצרית לירה מצרית לירה מצרית
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל מצרים מצרים קהיר 86.127.000 980.869 קמ"ר