מטבע: לירה סורית

תצלומים, תמונות

לירה סורית לירה סורית לירה סורית לירה סורית לירה סורית לירה סורית לירה סורית לירה סורית לירה סורית
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל סוריה סוריה דמשק 21.898.000 185.180 קמ"ר