מטבע: ריאל סעודי

תצלומים, תמונות

ריאל סעודי ריאל סעודי
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל ערב הסעודית ערב הסעודית ריאד 29.994.272 2.149.690 קמ"ר