מטבע: רופי סיישלי

תצלומים, תמונות

רופי סיישלי רופי סיישלי
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל סיישל סיישל ויקטוריה 90.945 455 קמ"ר