מטבע: שילינג סומלי

תצלומים, תמונות

שילינג סומלי
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל סומליה סומליה מוגדישו 10.496.000 637.657 קמ"ר