מטבע: שילינג טנזני

תצלומים, תמונות

שילינג טנזני שילינג טנזני שילינג טנזני שילינג טנזני שילינג טנזני שילינג טנזני שילינג טנזני שילינג טנזני
מקור: Wikipedia

קובע כי מדובר במטבע אמיתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל טנזניה טנזניה דודומה 44.928.923 945.087 קמ"ר