מטבע: דינר כוויתי

תצלומים, תמונות

דינר כוויתי
מקור: Wikipedia

הברית באמצעות מטבע דינר כוויתי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל כווית כווית כווית סיטי 3.065.850 17.818 קמ"ר