הברית באמצעות מטבע דירהם של איחוד הנסיכויות הערביות