מטבע: דולר ניו זילנדי

תצלומים, תמונות

דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי דולר ניו זילנדי
מקור: Wikipedia

הברית באמצעות מטבע דולר ניו זילנדי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל איי קוק איי קוק אבארואה 14.974 240 קמ"ר
דגל ניו זילנד ניו זילנד ולינגטון 4.518.330 270.534 קמ"ר
דגל ניואה ניואה אלופיי 1.611 260 קמ"ר