מטבע: קורונה

הברית באמצעות מטבע קורונה

דגל מדינה מטבע
דגל צ'כיה צ'כיה קורונה צ'כית