מטבע: טאלה סמואי

הברית באמצעות מטבע טאלה סמואי

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל סמואה סמואה אפיה 187.820 2.831 קמ"ר