מטבע: ריאל תימני

תצלומים, תמונות

ריאל תימני
מקור: Wikipedia

הברית באמצעות מטבע ריאל תימני

דגל מדינה הון אוכלוסייה אזור
דגל תימן תימן צנעא 25.235.000 527.968 קמ"ר