הברית ו

וייטנאם

דגל וייטנאם

ונואטו

דגל ונואטו

ונצואלה

דגל ונצואלה