דגל הברית: על ידי ארגונים

האיחוד האירופי

ארגון המדינות המתועשות

נאט"ו

אופ"ק